Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen, RSL

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, produktion, utveckling och ekonomi.

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Möten 2020

Tidplan för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020

Handlingar och mötesanteckningar

2020-02-10, kl. 9-12, video

2020-04-08, kl. 9-12, video

2020-06-03, kl. 9-14, video

2020-09-11, kl.9-15, video

2020-11-05/06, Gränsö, Västervik

2020-12-11, kl. 9-12, video

Möten 2019

Handlingar och mötesanteckningar

2019-02-11, Video kl. 09-12

2019-04-10, Vimmerby, Fredensborg kl. 10-16

2019-06-12, Kalmar kl. 10-16

2019-09-18, Nässjö kl. 10-16

2019-11-07/08, Västervik, Gränsö

2019-12-04, Video kl. 9-12

Äldre handlingar

Handlingar och mötesanteckningar 2016-2018

Kontakta regionsjukvårdsledningens sekreterare för äldre handlingar och protokoll.

Kontakt

Ordförande

Lena Lundgren
Region Östergötland

Sekreterare

Charlotte Sand
Region Östergötland

Ledamöter

Region Kalmar län:
Florence Eddysson Hägg
Johan Rosenqvist
Karl Landergren
Sofia Hartz

Region Jönköpings län:
Jan-Erik Karlsson
Kjell Ivarsson
Mats Bojestig
Susanne Yngvesson

Region Östergötland:
Anna Bowall
Annica Öhrn
Göran Atterfors
Stefan Franzén

Universitetssjukhuset i Linköping:
Ninnie Borendal Wodlin

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab

Uppdaterad: 2020-09-04
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion