Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen, RSL

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, produktion, utveckling och ekonomi.

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Möten 2019

Tidplan 2019

Tidplan 2019 sydöstra sjukvårdsregionen

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-02-11, Video kl. 09-12

2019-04-10, Vimmerby, Fredensborg kl. 10-16

2019-06-12, Kalmar kl. 10-16

2019-09-18, Nässjö kl. 10-16

2019-11-07/08, Västervik, Gränsö

2019-12-04, Video kl. 9-12

Äldre handlingar

Handlingar och mötesanteckningar 2016-2018

Kontakta regionsjukvårdsledningens sekreterare för äldre handlingar och protokoll.

Kontakt

Ordförande

Karl Landergren
Region Kalmar län

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Ledamöter

Region Kalmar län:
Florence Eddysson Hägg
Johan Rosenqvist
Lina Isaksson
Sofia Hartz

Region Jönköpings län:
Mats Bojestig
Jan-Erik Karlsson
Kjell Ivarsson
Susanne Yngvesson

Region Östergötland:
Lena Lundgren
Göran Atterfors
Annica Öhrn
Stefan Franzén

Universitetssjukhuset i Linköping:
Ninnie Borendal Wodlin

Regionsjukvårdsledningens stab

Uppdaterad: 2019-10-30
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion