Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen, RSL

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av:

  • produktion
  • kvalitet
  • utveckling
  • medicinska resultat
  • vårdprogram

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Planering och uppföljning

Handlingsplaner för regionala medicinska programområden

Mötesöversikt samverkansnämnden och regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningens möten

Uppdrag och projektdirektiv

Våra patientlöften

Vårdstatistik

Årsrapporter

Ledamöter och stab

Ledamöter i regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningens stab

Logga in

Arbetsmaterial

Kontakt

Ordförande:
Karl Landergren,
regionsjukvårdsansvarig

Sekreterare:
Gunnita Augustsson
gunnita.augustsson@ltkalmar.se

Mer information

Avtal och överenskommelser

Processtöd och mallar

Uppdaterad: 2018-10-12
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion