Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningens möten och handlingar

Möten 2019

Datum Tid Plats Dokumentation
2019-02-12 13:00-14:30 Video
 • Kallelse och dagordning 2019-02-12
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-02-12
2019-05-02 16:00-17:30 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-05-02
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-05-02
2019-09-22 13:00-14:30 Video
 • Kallelse och dagordning 2019-09-22
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-09-22
2019-11-01 16:00-17:30 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-09-22
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-09-22

 

Kontakt

Sekreterare:
Gunnita Augustsson
gunnita.augustsson@ltkalmar.se

Uppdaterad: 2018-07-23
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion