Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter i regionsjukvårdsledningen

2018 och 2019 har Region Kalmar län ordförandeskapet och och sekreteraruppdraget.

Ordförande

 

Sekreterare

 

Ledamöter

Kontakt

text

Uppdaterad: 2018-07-23
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion