Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen 2019-12-04

Plats: Video

Tid: kl. 9-12

Kallelse 2019-12-04

Underlag till mötet (inloggning)

 

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Uppdaterad: 2019-06-10
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion