Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen 2020-11-05/06

Plats: Gränsö, Västervik

Kallelse 2020-11-05/06

Underlag till mötet

Mötesanteckningar

Bilagor

 

 

Sekreterare

Charlotte Sand
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-01-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion