Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen 2020-12-11

Plats: Video

Tid: kl. 9-12

Kallelse 2020-12-11

Underlag till mötet

Mötesanteckningar

Bilagor

 

Sekreterare

Charlotte Sand
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-01-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion