Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala medicinska programområden, RMPO

Sydöstra sjukvårdsregionen har en mångårig och framgångsrik samverkan inom flera medicinska områden.

Från och med 2019 organiseras samverkan inom ramen för Regioners system för kunskapsstyrning. Programområdena, som ersätter tidigare programgrupper (RMPG), bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från de tre regionerna.

Vid behov kan programområdena organisera arbetsgrupper för delar av uppdraget eller särskilda uppdrag.

Programområden och arbetsgrupper

Programområden Regionala arbetsgrupper
Akut och perioperativ vård Akutmottagning
Perioperativ vård
Prehospital vård
Trauma
Barn och ungdomars hälsa Allergi och astma hos barn och unga
Diabetes hos barn och unga
Neonatalvård
Reumatologi hos barn och unga
Cancersjukdomar (RCC) Hematologi
Onkologi
Endokrina sjukdomar Andrologi
Binjure
Diabetes
Hypofys
Kalcium
Könsdysfori
Tyroidea
Hjärt- och kärlsjukdomar Kärlkirurgi
Hud- och könssjukdomar  
Hälsofrämjande  
Infektionssjukdomar  
Kvinnosjukdomar och förlossning BB-vård
Fostermedicin
Gynekologi
Gynonkologi
Obstetrik
Preventiv kvinnohälsa
Lung- och allergisjukdomar  
Mag- och tarmsjukdomar Gastroenterologi
Kirurgi
Medicinsk diagnostik Klinisk immunologi
Klinisk kemi
Mikrobiologi
Molekylär
Patologi
Radiologi
Transfusionsmedicin
Nervsystemets sjukdomar  
Njur- och urinvägssjukdomar Njurmedicin
Urologi
Primärvård  
Psykisk hälsa (RCPH) Psykiatri
Regionalt centrum för psykisk hälsa (RCPH)
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Försäkringsmedicin
Habilitering
Rehabilitering
Rehabiliteringsmedicin med FoU
Smärta
Reumatiska sjukdomar  
Rörelseorganens sjukdomar Handkirurgi
Sällsynta sjukdomar (CSD)  
Tandvård  
Äldres hälsa  
Ögonsjukdomar  
Öron-, näsa- och halssjukdomar Esofagus
Larynx
Otologi
Rinologi

 

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Uppdrag

Programområdena har både ett sjukvårdsregionalt och ett nationellt uppdrag. De ska bland annat:

  • formulera kvalitetsmål och konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften
  • följa upp, analysera, rapportera och åtgärda medicinsk kvalitet, volymer, tillgänglighet och variationer samt patientrapporterade utfallsmått
  • inventera behov och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskaps- och beslutsstöd

Uppdrag för regionala medicinska programområden

Mer information

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, skl.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-09
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion