Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala programområden, RPO

Sydöstra sjukvårdsregionen har en mångårig och framgångsrik samverkan inom flera medicinska områden.

Sedan 2019 organiseras en stor del av samverkan inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning. De regionala programområdena, som ersätter tidigare regionala medicinska programgrupper (RMPG), bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från de tre regionerna.

Vid behov kan programområdena organisera arbetsgrupper för delar av uppdraget eller särskilda uppdrag.

Programområden och arbetsgrupper

Programområden Regionala arbetsgrupper
Akut vård Akutmottagning
Prehospital vård
Trauma
Barn och ungdomars hälsa Allergi och astma hos barn och unga
Barnhälsovård
Diabetes hos barn och unga
Neonatalvård
Reumatologi hos barn och unga
Cancersjukdomar Cancer hos barn och unga vuxna
Hematologi
Onkologi
Endokrina sjukdomar Andrologi
Binjure
Diabetes
Hypofys
Kalcium
Könsdysfori
Tyroidea
Hjärt- och kärlsjukdomar Kärlkirurgi
Hud- och könssjukdomar  
Hälsofrämjande  
Infektionssjukdomar  
Kvinnosjukdomar och förlossning BB-vård
Fostermedicin
Gynekologi
Gynonkologi
Obstetrik
Preventiv kvinnohälsa
Lung- och allergisjukdomar  
Mag- och tarmsjukdomar Gastroenterologi
Kirurgi
Medicinsk diagnostik Klinisk immunologi
Klinisk kemi
Mikrobiologi
Molekylär
Patologi
Radiologi
Transfusionsmedicin
Nervsystemets sjukdomar  
Njur- och urinvägssjukdomar Njurmedicin
Urologi
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation Perioperativ vård
Primärvård  
Psykisk hälsa Psykiatri
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Försäkringsmedicin
Habilitering
Rehabilitering
Rehabiliteringsmedicin med FoU
Smärta
Reumatiska sjukdomar  
Rörelseorganens sjukdomar Handkirurgi
Sällsynta sjukdomar  
Tandvård  
Äldres hälsa  
Ögonsjukdomar  
Öron-, näsa- och halssjukdomar Esofagus
Larynx
Otologi
Rinologi

 

Uppdaterad: 2020-06-16
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion