Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansområden och regionala samverkansgrupper, RSG

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkan omfattar hela hälso- och sjukvården. Samverkan har under åren breddats att omfatta alltfler områden för att främja invånarnas hälsa, deras tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och för att främja utvecklingen i hela sjukvårdsregionen.

Förutom samverkan inom ramen för Regioners system för kunskapsstyrning sker samverkan inom exempelvis IT, hållbar utveckling och upphandling.

Samverkansområden och samverkansgrupper

eSpir

Forskning och Life Science

Hållbar utveckling

Kvalitetsregister

Läkemedel och medicinteknik

Metodrådet

Nätverk RMPO processtöd

Patientsäkerhet

Uppföljning och analys

Upphandling

Övriga samarbeten

Regionalt Biobankscentrum sydöst (nytt fönster)

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Ledamöter i nationella samverkansgrupper

Forskning och Life science

Staffan Hägg, Region Jönköpings län
Mats Ulfendahl, Region Östergötland

Patientsäkerhet

Axel Ros, Region Jönköpings län

Läkemedel och medicinteknik

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Metoder för kunskapsstöd

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Strukturerad vårdinformation

Lotta Saleteg Falk, Region Östergötland

Uppföljning och analys

Karl Landergren, Region Kalmar län

Mer information

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård, skl.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion