Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala samverkansgrupper (RSG) och samverkansområden

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkan omfattar hela hälso- och sjukvården. Samverkan har under åren breddats att omfatta alltfler områden för att främja invånarnas hälsa, deras tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och för att främja utvecklingen i hela sjukvårdsregionen.

Förutom samverkan inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning sker samverkan inom exempelvis digitalisering och e-hälsa, hållbar utveckling och upphandling.

Regionala samverkansgrupper och samverkansområden

eSpir

Forskning och Life Science

Hållbar utveckling

Juridik och informationssäkerhet

Kvalitetsregister

Läkemedel och medicintekniska produkter

Metodrådet

Patientsäkerhet

Uppföljning och analys

Upphandling

Nätverk

Nätverk för processtöd

Nätverk för sjukvårdsledare

Övriga samarbeten

Regionalt Biobankscentrum sydöst (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-06-16
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion