Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala samverkansgrupper, RSG

De regionala samverkansgrupperna är en del av landstingens och regionernas nationella system för kunskapsstyrning med uppdrag att stödja de regionala programområdena. Samverkansgrupperna bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från de tre regionerna. Samverkansgruppen för upphandling och eSpir saknar motsvarighet i det nationella systemet.

Samverkansgrupper:

eSpir

Forskning och Life Science

Hållbar utveckling

Kvalitetsregister

Läkemedel och medicinteknisk utrustning

Metoder för kunskapsstöd

Patientsäkerhet

Uppföljning och analys

Upphandling

Kontakt

Namn Efternamn
epost

Uppdrag

Uppdrag för regionala samverkansgrupper

Mer information

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning, skl.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-08-13
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion