Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionala kunskapsråd, KR

De fyra kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena (RPO) på uppdrag av regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.

Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Ordförande

Ninnie Borendal Wodlin, Region Östergötland

Processtöd

Åsa Ahlenbäck, Region Östergötland

Ledamöter

Mötesanteckningar

Programområden

Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Ordförande

Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län

Processtöd

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län

Ledamöter

Mötesanteckningar

Programområden

Kunskapsråd kirurgi och cancer

Ordförande

Kjell Ivarsson, Region Jönköpings län

Processtöd

Marie Gustafsson, Region Jönköpings län

Ledamöter

Mötesanteckningar

Programområden

Kunskapsråd medicin och akut vård

Ordförande

Stefan Franzén, Region Östergötland

Processtöd

Håkan Samuelsson, Region Östergötland

Ledamöter

Mötesanteckningar

Programområden

Uppdaterad: 2020-09-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion