Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Florence Eddyson Hägg
Region Kalmar län

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Ledamöter kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Programområden

Kunskapsråd hälsa och rehabilitering samordnar och följer upp:

Uppdaterad: 2019-09-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion