Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kunskapsråd Hälsa och rehabilitering

Kunskapsråd Hälsa och rehabilitering samordnar och följer upp de regionala medicinska programrådena för:

Möten 2019

Datum Tid Plats Dokumentation
2019-02-12 13:00-14:30 Video
 • Kallelse och dagordning 2019-02-12
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-02-12
2019-05-02 16:00-17:30 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-05-02
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-05-02
2019-09-22 13:00-14:30 Video
 • Kallelse och dagordning 2019-09-22
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-09-22
2019-11-01 16:00-17:30 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-09-22
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Mötesanteckningar 2019-09-22

 

Kontakt

Sekreterare
Namn Efternamn
epost

Ledamöter kunskapsråd Hälsa och rehabilitering

Logga in

Arbetsmaterial

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion