Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Ordförande

Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län

Sekreterare

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län

Ledamöter

Micael Edblom, Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Elisabeth Kristiansen, Region Östergötland

Rolf Östlund, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala medicinska programområden.

Kontakt

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2019-01-17
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion