Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kunskapsråd medicin och akut vård

Möten 2019

29 april, Nässjö

25 september

26 november, video

 

Kontakt

Ordförande

Stefan Franzén
Region Östergötland

Sekreterare

Håkan Samuelsson
Region Östergötland

Ledamöter kunskapsråd medicin och akut vård

Programområden

Kunskapsråd medicin och akut vård samordnar och följer upp:

Uppdaterad: 2019-07-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion