Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kunskapsråd medicin och akut vård

Kunskapsråd medicin och akut vård samordnar och följer upp de regionala medicinska programrådena för:

Möten 2019

20 mars

29 april

25 september

26 november, video

 

Kontakt

Ordförande

Stefan Franzén
Region Östergötland

Sekreterare

Håkan Samuelsson
Region Östergötland

Ledamöter Kunskapsråd medicin och akut vård

Uppdaterad: 2019-02-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion