Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Kunskapsråd medicin och akut vård

Ordförande

Stefan Franzén, Region Östergötland

Processtöd

Håkan Samuelsson, Region Östergötland

Ledamöter

Agneta Ståhl, Region Jönköpings län

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Karl Landergren, Region Kalmar län

Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län

Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård.

Kontakt

Processtöd

Håkan Samuelsson

 

Uppdaterad: 2020-02-25
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion