Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Kunskapsråd medicin och akut vård

Ordförande

Stefan Frantzén, Region Östergötland

Sekreterare

Håkan Samuelsson, Region Östergötland

Ledamöter

Agneta Ståhl, Region Jönköpings län

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Karl Landergren, Region Kalmar län

Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län

Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala medicinska programområden och representant för RMPO primärvård.

Kontakt

Sekreterare

Håkan Samuelsson

 

Uppdaterad: 2019-01-04
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion