Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Ninnie Borendal Wodlin
Region Östergötland

Sekreterare

Christoffer Martinelle
Region Östergötland

Ledamöter kunskapsråd diagnostik och sinnen

Programområden

Kunskapsråd diagnostik och sinnen samordnar och följer upp:

Uppdaterad: 2019-09-26
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion