Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter kunskapsråd Diagnostik och sinnen

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Mer information

Kontaktuppgifter för sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2018-07-23
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion