Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Processtöd

Martin Lindfors
Region Östergötland

Ordförande

Anna Gunnarsson
Region Östergötland

NPO-representant

Anna Gunnarsson
Region Östergötland

Ledamöter

Ledamöter RPO akut vård

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Traumasystem

Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2020-08-31
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion