Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Akut och perioperativ vård, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar

2019-11-08, kl. 09.30–14.30, Hotell Högland Nässjö

Mötesanteckningar 2019-04-12

Mötesanteckningar 2018-11-23

Arbetsgrupper

Akutmottagning, regional arbetsgrupp

Perioperativ vård, regional arbetsgrupp

Prehospital vård, regional arbetsgrupp

Trauma, regional arbetsgrupp

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO akut och perioperativ vård (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Anna Gunnarsson
Region Östergötland

Processtöd

Eva Hellman
Region Östergötland

Ledamöter RMPO akut vård

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Projekt traumasystem

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion