Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Akut vård RMPO

Regionalt programområde Akut vård...

Planering och uppföljning

Handlingsplan

Möten

Våra patientlöften

Årsrapporter

Arbetsgrupper

Grupp 1

Grupp 2

Logga in

Arbetsmaterial

Kontakt

Namn Efternamn
epost
tfn

Ledamöter Akut vård

Nationellt programområde Akut vård

Kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Regionala vårdriktlinjer (nytt fönster)

1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion