Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Akut vård

Ordförande

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Sekreterare

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Ledamöter

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Nationellt programområde

Ledamöter i nationellt programområde Akut vård

Uppdaterad: 2018-07-23
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion