Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte 2019-xx-xx Akut och perioperativ vård, RMPO

Kallelse och dagordning

Handlingar

Mötesanteckningar

Uppdaterad: 2019-01-17
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion