Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Tobias Ekenlie
Region Östergötland

Processtöd

Veronica Ottosson
Region Jönköpings län

Ledamöter barn och ungdomars hälsa

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Veronica Ottosson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion