Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Processtöd

Veronica Ottosson
Region Jönköpings län

Ordförande

Petra van Echtelt Hornstra
Region Kalmar län

NPO-representant

Simon Rundqvist
Region Jönköpings län

Ledamöter

Ledamöter barn och ungdomars hälsa

Uppdrag

Uppdrag regionala programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-02-12
Veronica Ottosson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion