Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Barn och ungdomars hälsa, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-01-31 kl 10:00-15:00 Linköping

2019-03-26 kl 09:00-11:00 Video

2019-05-13 kl 08:00-10:00 Video

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Handlingar och mötesanteckningar RMPG Barn- och ungdomssjukvård

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Barn och ungdomars hälsa (inloggning)

Uppdaterad: 2019-03-13
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion