Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Barn och ungdomars hälsa RMPO

Regionalt programområde Barn och ungdomars hälsa...

Planering och uppföljning

Handlingsplan

Våra patientlöften

Möten, kallelser och anteckningar

Årsrapporter

Arbetsgrupper

Grupp 1

Grupp 2

Logga in

Arbetsmaterial RMPO Barn och ungdomars hälsa

Kontakt

Sekreterare
Namn Efternamn
epost
tfn

Ledamöter Barn och ungdomars hälsa

Mer information

Nationellt programområde Barn och ungdomars hälsa (nytt fönster)

Kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Regionala vårdriktlinjer (nytt fönster)

1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion