Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Barn och ungdomars hälsa

Ordförande

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Sekreterare

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Ledamöter

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

NPO-representant

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Uppdaterad: 2018-07-23
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion