Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Patientlöften Barn och ungdomars hälsa

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du

  • erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök
  • erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte
  • vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan
  • få tillgång till jämlik vård
  • erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • få tillgång till patientsäker vård
  • erbjudas kostnadseffektiv vård

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.

Kontakt

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Uppdaterad: 2018-06-05
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion