Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Handlingsplan Metoder för kunskapsstöd

Mål

Aktiviteter

Tidplan

Kommentar

Kontakt

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Uppdaterad: 2018-06-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion