Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möten Metoder för kunskapsstöd

2018-08-20

Kallelse och bilagor

Mötesanteckningar

2018-10-04

Kallelse och bilagor

Mötesanteckningar

2019-03-07

Kallelse och bilagor

Mötesanteckningar

2019-06-02

Kallelse och bilagor

Mötesanteckningar

 

Kontakt

Namn Efternamn
Titel
Arbetsplats
epost

Uppdaterad: 2018-06-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion