Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Forskning och life science, regional samverkansgrupp

Forum Sydost

Forum Sydost samordnar infrastrukturer för klinisk forskning i respektive region. De ingående enheterna är Forum Östergötland, Futurum i Jönköpings län och Forum i Kalmar län. Enheterna har särskild kompetens för kliniska prövningar inom medicinsk teknik, implementeringsforskning och e-hälsa.

Forum Sydost, Kliniska studier i Sverige

FORSS

Forskningsrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen har framgångsrikt främjat samverkan inom forskning i mer än 20 år. Sedan 2013 är FORSS frikopplat från Samverkansnämnden och leds organisatoriskt av de fyra ingående parterna (RJL, RKL, RÖ och Region Kronoberg). FORSS grundidé är att satsa på kliniskt patientnära forskning som ska ske i samverkan mellan minst två av de samverkande parterna.

Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS (nytt fönster)

 

Kontakt

Staffan Hägg
Region Jönköpings län

Mats Ulfendahl
Region Östergötland

Mer information

Regioners system för kunskapsstyrning, skl.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion