Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Pär Wanby
Region Kalmar län

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Ledamöter

Ledamöter RMPO Endokrina sjukdomar

NPO-representant

Bertil Ekman
Region Östergötland

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-05-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion