Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Endokrina sjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

2019-xx-xx

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Endokrina sjukdomar (inloggning)

Arbetsgrupper

Diabetes

Kontakt

Ordförande

Pär Wanby
Region Kalmar län

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Ledamöter RMPO Endokrina sjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-03-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion