Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RMPO Endokrina sjukdomar

Ordförande

Pär Wanby
Region Kalmar län

Sekreterare

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Ledamöter

Bertil Ekman
Region Östergötland

Oskar Lindholm
Region Jönköpings län

NPO-representant

Bertil Ekman
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-02-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion