Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Kjell Ivarsson
Region Jönköpings län

Processtöd

RCC Sydöst

Ledamöter RMPO cancersjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-04
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion