Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Cancersjukdomar RMPO

Regionalt programområde...

Planering och uppföljning

Handlingsplan

Våra patientlöften

Möten, kallelser och anteckningar

Årsrapporter

Arbetsgrupper

Hematologi

Onkologi

Kontakt

Text

Mer information

Regional cancercentrum Sydost

Kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Regionala vårdriktlinjer (nytt fönster)

1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion