Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RPO rörelseorganens sjukdomar

Ordförande

Jens Christian Larsen
Verksamhetschef
Region Jönköpings län

Processtöd

Anethe Malmblad
Region Östergötland

NPO-representant

Andreas Meunier
Överläkare
Region Östergötland

Ledamöter

Ann Hertzman
Verksamhetschef
Region Östergötland

Helene Andersson Molina
Överläkare
Region Östergötland

Reidar Källström
Verksamhetschef
Region Östergötland

Andreas Meunier
Överläkare
Region Östergötland

Martin Friberg
Överläkare
Region Jönköpings län

Carl Tenvert
Verksamhetschef
Region Jönköpings län

Daniel Wärnsberg
Verksamhetschef
Region Jönköpings län

Magnus Hellström
Verksamhetschef
Region Kalmar län

Johan Liljequist
Verksamhetschef
Region Kalmar län

Anthony Molin
Verksamhetschef
Region Kalmar län

Helén Bergvich
Verksamhetschef
Aleris Specialistvård Motala

Kontakt

Anethe Malmblad
Region Östergötland
anethe.malmblad@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2020-01-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion