Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

 

Esther SimLab – att träna praktiskt tillsammans

Esther SimLab är en ny modell för att träna vård- och omsorgssituationer, det vill säga praktiskt lärande av "icke-tekniska" färdigheter. Genom att samla personal och patient tränar man tillsammans i en säker miljö och på det sättet fokuserar man på samverkan och samordning. Personal från slutenvården, vårdcentral och kommun bildar med patienten det team som ska arbeta tillsammans för Esthers bästa.

Vi lär genom att göra och reflektera tillsammans, och kan därmed bidra till en ökad patientsäkerhet.
Vi övar oss att på att kommunicera, bemöta och realisera ett personcentrerat förhållningssätt och framför allt sätta teamarbetet i fokus.

Esther SimLab har co-designats/utvecklats tillsammans med patientföreträdare och kan utföras på olika sätt i olika miljöer. Träningstillfället genomförs alltid i samskapande/co-design med Esther eller en Esther-representant.

Esther SimLab-modellen. Klicka på bilden för mer information om de olika delarna

 

Poster om Esther SimLab

 Klicka på bilden för att få upp postern som pdf i ny flik.

 

 

Meny

Film om Esther SimLab

 

Utbildningsmaterial

Generisk instruktörsguide

Powerpoint vid utbildning

Esther SimLab-modellen

Reflektionsblad

Handlingsplan

Keens kompetenshand

Patientberättelse

Levande bibliotek

Levande bibliotek är personer med egen erfarenhet av hälso- och sjukvården som patient eller närstående. Personerna i Levande bibliotek är viktiga resurser när det kommer till att utveckla vården

Läs mer om Levande bibliotek

Uppdaterad: 2020-01-16
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion