Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Samordnad vårdplanering

Vårdplaneringsprocess och SIP (Samordnad individuell plan)

Henruiks berättelse

Vad?

Esther SimLab är ett nytt koncept för praktiskt lärande, som handlar om simulering av "icke-tekniska" färdigheter inom vård och omsorg, såsom t. ex. kommunikation, bemötande, förhållningssätt, teamarbete och samverkan. Esther SimLab är en struktur som kan användas med olika lärandemål i olika typer av träningssituationer. Esther SimLab har utvecklats tillsammans med patientföreträdare och själva simuleringstillfället genomförs alltid i samskapande med en Esther representant.

Anpassningen av Esther SimLab strukturen för att kunna användas vid simulering av vårdplaneringsprocess och SIP har gjorts tillsammans med patientföreträdare och  simuleringsträningen genomförs alltid i samskapande med en Esther representant. 

 

Lagen (2017:612) om
Samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård

 

Varför?

Med den nya lagen (Lagen (2017:612) om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) som utgångspunkt och erfarenheter hittills visar att det ställs höga krav på vår förmåga att samverka och att vi behöver träna oss i samverkan tillsammans med Esther. Vi måste träna oss på att involvera Esther i sin egen vård och omsorg. För att detta ska fungera behöver vi samverka mellan de olika vårdgivarna och tillsammans med Esther, dettta behöver vi träna oss i tillsammans.

Träna samverkan tillsammans med Esther, kommunikationen med Esther och mellan vårdgivare, arbeta på ett tryggt och säkert sätt och samtidigt bidra till förbättringar och utveckling av vården, identifiera Esthers behov och tillsammans lägga en plan som möter Esthers omsorgsbehov,

För att simuleringen ska bli så realistisk som möjligt är det av vikt att en Esther representant medverkar och delger sina expertkunskaper och erfarenheter. På så vis kan vi träna oss i att samskapa vården.

 

Kompetens handlar om att göra det man vet, att omsätta teoretisk kunskap i praktisk handling. Att reflektera och fånga lärandet av sina erfarenheter och värderingar, bygga relationer och lära tillsammans är centralt. Och att sedan agera på det som skulle kunna göras annorlunda.

Esther SimLab erbjuder en trygg träningsmiljö.

 

Hur?

Genom att samla personal och patientrepresentant i en säker miljö kan vi träna oss i samverkan och samordning tillsammans. Personal från slutenvården, vårdcentral och kommun bildar det team som ska arbeta tillsammans för Esthers bästa, vad är bäst för Esther? 

Tillvägagångssätt:

  1. Kunskap om ämnet
  2. Förutsättningar för simulering
  3. Briefing - patientberättelse eller fallbeskrivning
  4. Simulering
  5. Debriefing - Vad hände? Vad gjorde vi bra? Vad kan jag göra annorlunda?
  6. Vad tar vi med hem, lärdomar?
  7. Handlingsplan

Meny

Film om Esther SimLab

Film om Esther SimLab, samordnad individuell plan (nytt fönster)

Lösenord: Esther

Dokument

Uppdaterad: 2020-01-16
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion