Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Samskapande för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

För att uppnå bästa möjliga hälsa och jämlik vård behövs olika expertkunskaper, resurser och tillgångar. Det handlar om professionens kunskaper och om erfarenheter från de vården är till för och närstående och kunskap om förbättringsarbete. Vi behöver lära och träna oss i hur all denna kompetens kan användas på bästa sätt för att skapa ett mervärde.

Det behövs olika tillvägagångssätt för samskapande, en strävan efter ett gemensamt lärande, där patienten/närstående bjuds in som en jämlik partner. Vi behöver främja transparenta och tillitsfulla relationer och uppmuntra så att allas röster kan bli hörda. Frågan Vad är viktig för dig? är central. Detta är genomgående för alla vårdnivåer, dvs i vårdmötet, på enhets- och organisatorisk nivå.

Nämna något om sammanhanget omställningen/Nära vård/egenvård/empowerment, energi att leva livet???

LÄGGA TILL NY BILD INSPIRERAD FRÅN KANADA

Rubriker i bilden(?):

Det strategiska målet

Vägvisare

Genom alla vårdnivåer (micro-, meso-, macro- meta-)

Genom olika delaktighetsnivåer (informera, konsultera, partner) Lägga till: Vårt löfte till patienten

Möjliggörande faktorer

Det behövs ett ledarskap och kunskap om hur förbättringsarbete kan drivas tillsammans med patienter. Inför en patientrekrytering behöver verksamheten tänka till vad syftet är med patientinvolveringen, även vilka förkunskaper som patienten bör ha och hur verksamheten ska kunna tillgodose kunskap och stöd till patienten för att hen ska kunna ta en aktiv roll i arbetsgruppen. Se länk checklista Levande bibliotek.

Exempel på kontaktvägar till patientrepresentant:

  • Egna verksamheten
  • Patientförening
  • Levande bibliotek eller motsvarighet
  • Patientråd

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett ramverk tillsammans med Östergötland,  Jönköping och Västra Götaland. Ramverkets syfte är att skapa en helhetsbild över patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området.

Ramverket beskriver åtgärder på olika nivåer som bidrar till att stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården. Ramverket specificerar tre viktiga perspektiv för patientmedverkan.

  • Hälso- och sjukvården utvecklar vården tillsammans med patient och närstående
  • Patienten är en part i beslutsprocessen
  • Vården bidrar till egenvård

Ramverk för patientmedverkan (Sveriges kommuner och landsting)

(V g se stödmaterial och olika tips för respektive perspektiv i högermariginalen).

 

Länka till policy för ersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Maria Johansson

Levande bibliotek

Kontaktperson: Annmargreth Kvarnefors

Om levande bibliotek

Marie Steens film

 

Hälso-och sjukvården utvecklar vården tillsammans med patient och närstående

Checklista, en struktur för rekrytering av patientföreträdare, orientering, träning

Om att hålla möte tillsammans med patientföreträdare

Om patientmedverkan i förbättringsarbete

Länka till RJL Medborgarmedverkan

Länka till Esther

Patienten är en part i beslutsprocessen

Studiecirkel Personcentrerad vård (Vårdförbundet)

Shared desicion making

Länka till patientstödjare

GPCC spel

Min guide till säker vård

Förstå mig rätt

Hälsolitteracitet, bildbank KomHit.se

Vad är viktigt för dig-material

 

Vården bidrar till egenvård

Egenvårdstrappa, kontaktuppgift Självdialysens arbete:

Patrik Blomqvist, patrik.blomqvist@rjl.se

Esther SimLab, exempel på samskapande

 

Metoder

QRC:s verktygslåda

Erfarenhetsbaserad co-design (EBCD)

Tjänstedesign (Innovationsguiden)

 

Exempel på arbeten tillsammans med patientrepresentant, personcentrerat förhållningssätt

Esther SimLab

FRONT-VL

Eksjös studiecirkel vt -18

Integrerad patientkommunikation

Länkar

SBU:s rapport

Vårdanalys

HFS-nätverket

SIS

ICOHN

SKL:s kartläggning av personcentrerad vård i Sverige

SKL:s grupper Beteenden och behov

 

Uppdaterad: 2018-08-09
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion