Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Patientsäkerhet, regional samverkansgrupp

Uppdrag

Regional samverkansgrupp patientsäkerhet har i uppdrag att stödja och säkerställa samordning och utveckling av patientsäkerhetsarbetet i sjukvårdsregionen.

Samverkansgruppen ska bland annat:

  • utfärda och fastställa övergripande riktlinjer och rekommendationer för patientsäkerhetsarbetet i anslutning till det samordnade arbetet på nationell nivå och i samverkan med berörda myndigheter
  • följa upp det sjukvårdsregionala patientsäkerhetsarbetet och identifiera fokusområden för lokalt och gemensamt utvecklingsarbete
  • bidra till det gemensamma lärandet genom att fånga upp och informera om principiellt viktiga risker och avvikelser

Uppdrag regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Möten

20019-06-03 Hotell Högland, Nässjö

Kallelse

Mötesanteckningar

Presentation kunskapsstyrning

 

20019-09-16 Hotell Högland, Nässjö

 

 

20019-11-04 Hotell Högland, Nässjö

 

 

Arbetsmaterial

Samverkansgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Kontakt

Ordförande
Elmar Keppel
Region Kalmar län

Lena Hagman
Region Kalmar län

Ledamöter

Region Jönköpings län
Joanna Mellqvist
Elin Roos af Hjelmsäter
Axel Ros (NPO)

Region Kalmar län
Lena Hagman
Elmar Keppel

Region Östergötland
Yvonne Lövgren
Lena Nilsson

Uppdaterad: 2019-06-10
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion