Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter i regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Ordförande

 

Sekreterare

 

Ledamöter

 

Kontakt

text

Uppdaterad: 2019-01-04
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion