Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Uppföljning och analys, regional samverkansgrupp

 

Kontakt

Cecilia Bergvall
Region Kalmar län

Ledamöter

Andreas Persson
Region Jönköpings län

Ellen Nilsson
Region Östergötland

Anders Tennlind
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-02-03
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion