Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Läkemedel och medicinteknik, regional samverkan

Läkemedel

Sjukvårdsregionen har en ambition att långsiktigt öka samarbetet inom följande områden:

  • samordnat införande av nya läkemedelsterapier
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd
  • läkemedelsmallar i Cosmic
  • gemensamt arbete kring rekommenderade läkemedel

Läkemedelsgruppen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Mårten Lindström, Region Jönköpings län
Ellen Vinge, Region Kalmar län
Ulrika Whiss, Region Östergötland
Anna Wiberg, Region Jönköpings län
Mathias Landerdahl, Region Kalmar län

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för Läkemedelsgruppen i Sydöstra sjukvårdsregionen (inloggning)

Arbetsmaterial för Upphandlingsgruppen för läkemedel (inloggning)

Medicinteknik

Sjukvårdsregionen samverkar i införande av ny medicinteknik med ambitionen att långsiktigt öka samverkan kring:

  • samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder
  • gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd

Medicinsk Teknik

Jan Fahlgren, Region Östergötland

Björn Liljekvist, Region Kalmar

Marcus Ståhlbrant, Region Jönköping

Kontakt

Johan Rosenqvist
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2019-05-22
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion