Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Upphandling, regional samverkan

Uppdrag

Sjukvårdsregionen strävar efter att i varje möjlig upphandlingssituation samverka för att uppnå hög kostnads- och resurseffektivitet och därigenom uppnå högre eller oförändrad kvalitet.

Projektet Regionala upphandlingar i Sydöstra sjukvårdsregionen (RUSS) ansvarar för den gemensamma upphandlingsverksamheten. Gemensamma upphandlingar initieras i dialog med RMPO och i upphandlingsenheternas bevakning av avtalstiders utgång.

Gemensamma upphandlingar är resurseffektiva och har visat effekter i form av ökad kvalitet eller sänkta kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet. RUSS fokuserar bland annat på införande av kategoristyrningsmodeller för att underlätta framtida samarbete genom liknande organisationer och ansvarsområden.

Hittills har arbetet inriktas mot utrustning till mindre belopp per enskilt investeringsobjekt. Inför 2019 undersöks förutsättningar för samordning av större investeringar.

 

Kontakt

Carina Mattsson
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion