Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kvalitetsregister, regional samverkan

Registercentrum Sydost

Regionalt registercentrum Sydost (RCSO) ska stödja utvecklingen av nationella kvalitetsregister för att bidra till bättre användning av registerdata i verksamhetsutveckling och forskning.

RCSO leds av en styrgrupp med lika representation från Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra regionala registercentrum, nätverk och representanter för olika professioner. Verksamheten har ett finansiellt stöd från staten som koordineras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Registercentrum Sydost (nytt fönster)

Kontakt

Anna Trinks
Region Jönköpings län

Mer information

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion