Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Ordförande

Kjell Ivarsson
Region Jönköpings län

Sekreterare

Marie Gustafsson
Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Ledamöter kunskapsråd kirurgi och cancer

Programområden

Kunskapsråd kirurgi och cancer samordnar och följer upp:

Uppdaterad: 2019-09-27
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion