Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kunskapsråd kirurgi och cancer

Möten 2020

28 februari

31 mars

5 maj - extra möte

25 maj

15 september

10 november

Möten 2019

25 mars

17 april

6 september

11 december, video kl. 9-12

Kontakt

Ordförande

Kjell Ivarsson
Region Jönköpings län

Sekreterare

Marie Gustafsson
Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Ledamöter kunskapsråd kirurgi och cancer

Programområden

Kunskapsråd kirurgi och cancer samordnar och följer upp:

Uppdaterad: 2020-05-18
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion