Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Kunskapsråd kirurgi och cancer

Ordförande

Kjell Ivarsson, Region Jönköpings län

Sekreterare

Marie Gustafsson, Region Jönköpings län

Ledamöter

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Henrik Holmberg, Region Kalmar län

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Ann Josefsson, Region Östergötland

Jessica Frisk, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala medicinska programområden och representant för RMPO primärvård.

Kontakt

Sekreterare

Marie Gustafsson

 

Uppdaterad: 2019-01-17
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion