Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte kunskapsråd kirurgi och cancer 17 april 2019

Kallelse

Mötesanteckningar

Bilaga:

Presentation: Kunskapscentrum för robotassisterad nefrektomi

Kontakt

Ordförande

Kjell Ivarsson
Region Jönköpings län

Sekreterare

Marie Gustafsson
Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-05-21
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion