Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Möte kunskapsråd kirurgi och cancer 11 december 2019

text

Kontakt

Ordförande

Kjell Ivarsson
Region Jönköpings län

Sekreterare

Marie Gustafsson
Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-03-15
Marie Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion