Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kunskapsråd kirurgi och cancer 2020-09-15

Kallelse

Bilagor:
Presentation Kvinnosjukvård

Reidars presentation

eSPIR

 

 

Uppdaterad: 2020-09-16
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion