Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hematologi, regional arbetsgrupp

Möten 2019

2019-xx-xx, tid, plats

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RAG hematologi (inloggning)

Äldre handlingar och mötesanteckningar

Årsrapporter, RMPG hematologi

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG hematologi

 

Kontakt

Ordförande

Franz Rommel
Region Östergötland

Sekreterare

Christoffer Martinelle
Region Östergötland
christoffer.martinelle@regionostergotland.se

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Jesper Aagesen
Leif Engquist
Ulrika Orrehed

Region Kalmar län:
Johan Häggström
Jonas Alsenhed
Petra Hinnen

Region Östergötland:
Anders Johnsson
Niklas Theorin

Uppdaterad: 2020-01-02
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion